Підготовка та здача бухгалтерської звітності

ДУМКА 22, Грудень 2020, 16:38 287
Підготовка та здача бухгалтерської звітності

Кожне підприємство, будь якої форми власності, повинно вести бухгалтерський облік, а згідно з даними синтетичного і аналітичного обліку складати бухгалтерську звітність. Останнім етапом бухгалтерського обліку є звітність, основною функцією якої є надання за звітний період достовірної інформації про фінансовий стан підприємства. Звітність набуває особливого значення при аналізі результату роботи за якийсь період. Данні звітності показують наскільки ефективно працює підприємство.

Підготовка та здача бухгалтерської звітності

Крім того, складання, формування бухгалтерської звітності дає можливість керівництву підприємства спланувати заходи по подальшому розвитку бізнесу.

Бухгалтерська звітність складається за звітний період, відображає результат господарчої та фінансової діяльності підприємства. Може містити показники – кількісні, якісні, натуральні, вартісні, трудові.

Звітність, з точки зору економістів, є інформацією котру використовують для формування собівартості продукції.

Звітність буває:

 • фінансова;
 • податкова;
 • статистична;
 • управлінська.

Фінансова звітність – це звіт про рух коштів та фінансовий стан підприємства.

До повної звітності відносяться:

 • форма №1 Баланс;
 • Звіт про фінансові результати підприємства або Звіт про прибутки та збитки (по МСФЗ- міжнародні стандарти фінансової звітності);
 • Звіт про рух грошових коштів;
 • Звіт про власний капітал або Звіт про зміну власного капіталу (по МСФЗ);
 • та примітки до фінансової звітності.

До спрощеної фінансової звітності:

 • форма 1-м, 2-м, фінансова звітність малого підприємства
 • форма 1-мс, 2-мс, фінансова звітність мікропідприємства.

Податкова звітність. Подається у вигляді податкових декларацій.

До неї входять:

 • Звіт з ЄСВ (звіт з єдиного внеску);
 • Звіт за формою 1-ДФ;
 • Декларація з ПДВ;
 • Декларація з податку на прибуток;
 • Податкова декларація платника єдиного податку.

Статистична звітність – відображає показники бухгалтерського обліку в формах, які затверджені органами держ.статистики. Статистична звітність залежить від виду діяльності та форми власності.

Поділяється на:

1) спеціалізована та типова:

 • до спеціалізованої відносять ту звітність в якої відображають характерну для даного підприємства діяльність окремої галузі або її підгалузей економіки. Наприклад: № 2-ферм «Звіт про витрати виробництва продукції сільського господарства»;
 • типова – звітність в якій відображають однакові для всіх підприємств показники. Наприклад: № 1-ПВ «Звіт із праці», № 1 –ПЕ «Звіт про економічні показники».

2) коротка та повна:

 • коротка – заповнюється з мінімальною кількістю показників за звітний період (місяць, квартал);
 • повна – заповнюються всі показники, згідно з затвердженою формою, з урахуванням тих показників, які були зазначені в коротких звітах.

3) поточна звітність та річна:

 • поточна – в ній вказані показники за короткий термін роботи підприємства, тижневий, двотижневий, місячний, квартальний;
 • річна – містить показники за звітний календарний рік.

4) первинна та зведена:

 • первинна – це звітність різних підприємств;
 • зведена – це коли підсумовуються первинні звіти.

Управлінська звітність – складається на підприємстві для внутрішнього користування. Не регулюється законодавчими актами, підприємства вводять для себе самостійно. Вона необхідна для того, щоби контролювати показники та вчасно прийняти необхідне управлінське рішення.

Може бути кваліфікована за такими ознаками як:

 • суб’єктивні та об’єктивні показники;
 • фінансові та не фінансові показники.

Для покращення звітності необхідно переходити до міжнародних стандартів і відображати нові показники, які раніше не виділяли, але які мають вплив на прибутки та збитки підприємства.

В разі не своєчасного подання звітів до контролюючих органів, на підприємство буде накладено штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімальних доходів граждан за кожний випадок не надання або затримки декларації.