Оцінка для МСФЗ в Україні у 2020 році

ДУМКА 30, Травень 2020, 03:39 262
Оцінка для МСФЗ в Україні у 2020 році

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) діють у багатьох країнах світу, тому застосування цих норм дуже важливо для українських організацій і компаній.

Оцінка для МСФЗ дозволяє більш успішно співпрацювати з підприємствами Євросоюзу, оскільки уніфіковані правила оцінки майна юридичних осіб і звітності визнають у більшості держав. Україна планомірно наводить свої внутрішні норми та стандарти складання фінзвітності до правил МСФЗ.

Для чого необхідна оцінка за МСФЗ в Україні

МСФЗ (IFRS) створювалися для того, щоб розробити стандарти складання звітності, загальні для всіх компаній, що працюють у різних державах. Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними правилами дозволяє підприємцям залучати іноземних інвесторів і вести ефективну діяльність із зарубіжними партнерами. Можна сказати, що МСФЗ – це міжнаціональний «мова бізнесу», завдяки якому компанії можуть працювати на ринках інших країн і більш злагоджено взаємодіяти з контрагентами.

Послуги оцінки бізнесу та застосування МСФЗ дає можливість підприємствам і організаціям України залучати іноземні інвестиції та вести активнышу роботу по залученню акціонерів, збільшуючи їх кількість. Завдяки міжнародним нормам звітності, результативність управління майном юридичної особи суттєво зростає. Щоб успішно та ефективно впровадити МСФЗ, необхідно провести оцінку засобів і ресурсів компанії.

Норми оцінки майна для МСФЗ

Для переходу на МСФЗ юридична особа повинна провести оцінку свого майнового стану. Для цього існують наступні норми:

  • IFRS 1 «Прийняття міжнародних стандартів вперше». На цьому етапі визначаэться реальна вартість активів та коштів, оцінюється все майно підприємства: нематеріальні активи, фонди, недобудовані споруди, які знаходяться на балансі організації.
  • IFRS 3 «Об’єднання бізнесу». Щоб коректно відобразити вартість купленої фірми на балансі набувача, слід провести оцінку зобов’язань та всіх наявних активів.
  • МСФЗ 16 «Основні засоби». Правила МСФЗ наказують організаціям щорічно проводити переоцінку всіх основних засобів, активів і фондів. Цю роботу повинен здійснювати незалежний експерт.
  • МСФЗ 36 «Знецінення активів». Згідно з цією нормою, необхідно оцінити ступінь знецінення будь-якого активу або всієї компанії у важкій економічній обстановці.
  • IFRS 38 «Нематеріальні активи». За міжнародними стандартами необхідна реальна оцінка нематеріальних активів для того, щоб правильно і адекватно відобразити їх у фінансовій документації.
  • IFRS 40 «Інвестиційна нерухомість». Згідно з нормами МСФЗ, вся нерухомість компанії, що є об’єктом інвестування, повинна піддаватися переоцінці щорічно.
  • IFRS 39 «Фінансові інструменти». Вкладені кошти організації необхідно оцінити за справедливою вартістю, щоб правильно відобразити їх у фінансовій звітності.

Українські оцінювачі мають багатий досвід і велику практику щодо оцінки майнового стану та фінансів юридичних осіб, які переходять на МСФЗ. Фахівці проведуть роботи з оцінки майна та активів швидко, професійно і на високому міжнародному рівні.

Джерело: сайт оіцночної компанії PKF в Україні www.pkf.in.ua.